1.
Nhuien VK, Mai QT, Nguyễn VH. LÁC NGOÀI PHÂN KỲ QUÁ MỨC: ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG. VMJ [Internet]. 20 Tháng Hai 2024 [cited 13 Tháng Tư 2024];535(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8490