1.
Vũ VT, Phạm TC. MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CỦA BỆNH NHÂN DÀI MỎM TRÂM TẠI BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG TRUNG ƯƠNG TRONG 5 NĂM (2018-2023). VMJ [Internet]. 20 Tháng Hai 2024 [cited 16 Tháng Tư 2024];535(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8492