1.
Đỗ TH, Phạm TNO, Phạm MH, Phạm MH. ĐẶC ĐIỂM BỆNH GAN NHIỄM MỠ KHÔNG DO RƯỢU Ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP. VMJ [Internet]. 20 Tháng Hai 2024 [cited 13 Tháng Tư 2024];535(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8496