1.
Nguyễn VH, Phan TD, Lê VT, Nguyễn TT. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẢNH BÁO VA CHẠM CỦA PHẦN MỀM LẬP KẾ HOẠCH XẠ PHẪU GAMMA KNIFE DỰA VÀO TỌA ĐỘ ĐIỂM CHIẾU XẠ VÀ ĐỘ DÀI CÁC THANH, VÍT CỐ ĐỊNH CỦA KHUNG ĐỊNH VỊ. VMJ [Internet]. 20 Tháng Hai 2024 [cited 16 Tháng Tư 2024];535(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8503