1.
Phạm VA, Trần TH, Dư TQ, Vũ T Ân, Nguyễn TL, Khương KD, Linus O, Mattias L, Trần KT. TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV Ở BỆNH NHÂN VỊ THÀNH NIÊN 10-15 TUỔI NHIỄM HIV, NĂM 2020-2021. VMJ [Internet]. 20 Tháng Hai 2024 [cited 21 Tháng Tư 2024];535(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8518