1.
Đỗ TT, Kim BG, Phạm BD, Nguyễn TN, Lê TQT, Tạ TM, Nguyễn TTT, Vũ TNM, Trần TTD, Lê N, Phạm THT, Nguyễn TTT. THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NĂM 6 NGÀNH BÁC SĨ ĐA KHOA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM HỌC 2021-2022. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 2 Tháng Ba 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8550