1.
Nguyễn VT, Ngô Q Đạt, Nguyễn HT, Nguyễn HNT. XÂY DỰNG KỸ THUẬT QPCR DÙNG CHẤT HUỲNH QUANG SYBR GREEN ĐỊNH LƯỢNG DNA EBV. VMJ [Internet]. 5 Tháng Hai 2024 [cited 21 Tháng Hai 2024];535(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8558