1.
Văn Minh P, Thị Kiều Loan P. TÌM HIỂU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KẾT QUẢ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬN THỨC TRÊN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO. VMJ [Internet]. 7 Tháng Tám 2021 [cited 24 Tháng Năm 2024];504(1). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/874