1.
Nguyễn TMT, Lê GN, Nguyễn TH, Lê VS, Nguyễn TLH, Nguyễn TT, Hoàng XL, Nguyễn VL, Nguyễn TH, Nguyễn TH, Nguyễn CP, Vũ SN. THỰC TRẠNG KHUYẾT TẬT VÀ NHU CẦU PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI HUYỆN DIỄN CHÂU, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2022. VMJ [Internet]. 25 Tháng Ba 2024 [cited 14 Tháng Tư 2024];536(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8913