1.
Trần BT, Phùng NTN. ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG BỎNG TRẺ EM. VMJ [Internet]. 25 Tháng Ba 2024 [cited 20 Tháng Tư 2024];536(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/8919