1.
Nguyễn H, Nguyễn TA. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, LẬP LẠI LƯU THÔNG TIÊU HÓA KIỂU CHỮ Y TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 23 Tháng Năm 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9187