1.
Cung HS, Trần THL, Trần VH, Lý M Đức. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TẬT KHÚC XẠ BẰNG PHẪU THUẬT CLEAR. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9193