1.
Nguyễn TMT, Nguyễn PT. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH THẬN NIỆU QUẢN ĐÔI Ở TRẺ EM ĐƯỢC PHẪU THUẬT BẢO TỒN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9197