1.
Hà MT. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SỐT RÉT Ở TRẺ EM . VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9199