1.
Nguyễn TV, Phạm KL. ĐẶC ĐIỂM VI KHUẨN HỌC VÀ TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN TRÊN BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN TIẾT NIỆU PHỨC TẠP ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH NĂM 2023. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 18 Tháng Năm 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9227