1.
Nguyễn HB, Nguyễn CT, Hồ Ánh S, Nguyễn KH. CHUẨN HÓA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT CỦA THANG ĐO THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LESBIAN VÀ GAY BẢN RÚT GỌN (ATLG-S) CỦA HEREK. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9232