1.
Hà MT. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 20 Tháng Năm 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9233