1.
Trần QD, Nguyễn Ảnh S. THỪA CÂN LÀ MỘT YẾU TỐ DỰ ĐOÁN ẢNH HƯỞNG ĐẾN VẾT MỔ SAU PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG Ở CHI TRÊN. VMJ [Internet]. 15 Tháng Tư 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];537(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9238