1.
Phạm NH, Trần CDL. ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÁI PHÁT CỦA BỆNH NHÂN SAU CẮT GAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TẾ BÀO GAN. VMJ [Internet]. 15 Tháng Năm 2024 [cited 28 Tháng Năm 2024];538(3). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9572