1.
Nguyễn QV, Nguyễn VT, Trần Đức H. BIẾN ĐỔI PHÂN SUẤT TỐNG MÁU VÀ SỨC CĂNG DỌC TOÀN BỘ THẤT TRÁI TRÊN SIÊU ÂM ĐÁNH DẤU MÔ CƠ TIM Ở NGƯỜI BỆNH NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP ĐỘNG MẠCH VÀNH QUA DA. VMJ [Internet]. 15 Tháng Năm 2024 [cited 28 Tháng Năm 2024];538(3). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9611