1.
Nguyễn TT, Phạm NH, Lê NT. KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM NHIỄM VÙNG HÀM MẶT TẠI BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI NĂM 2023. VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9780