1.
Nguyễn VP, Nguyễn TT, Đỗ Đức M, Đoàn LV, Nguyễn TL, Phạm VAQ, Ngô Đức Q, Nguyễn V Đạt. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CỐ ĐỊNH DIỆN BÁM CHÀY DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC . VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 14 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9787