1.
Lê T Đường, Ngô QD, Nguyễn DT, Ngô XQ, Lê VQ. U DÂY THẦN KINH VII TRONG TUYẾN MANG TAI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG. VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 14 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9821