1.
Vũ Đức B, Lê HLH, Tạ T Đạt, Trần TN, Trần TL, Nguyễn TO, Nguyễn HV. KHẢO SÁT BIỂU HIỆN CỦA HEXOKINASE 2 MỨC ĐỘ MRNA TRÊN BỆNH NHÂN U LYMPHO. VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 14 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9833