1.
Nguyễn THM, Nguyễn QT, Võ THN, Đặng AL, Đỗ TNP, Đặng TBT, Lê TNL, Vũ TTN, Lê HP, Nguyễn TTH, Nguyễn TTL, Nguyễn TBN, Nguyễn Đức NQ, Trần TTT. SỰ GẮN KẾT TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM. VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 23 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9835