1.
Ong VP, Phạm TP, Phạm TNN. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2022 - 2024. VMJ [Internet]. 10 Tháng Sáu 2024 [cited 18 Tháng Sáu 2024];539(2). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9838