1.
Trần KH, Lâm NT, Tô TD, Trần MT, Trần LN, Bùi THH. ĐẶC ĐIỂM GÃY XƯƠNG HÀM DƯỚI Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ, NĂM 2023-2024. VMJ [Internet]. 18 Tháng Sáu 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];539(1B). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9908