1.
Phạm H Đoàn, Vũ LC, Đỗ VP, Dương Đăng H, Nguyễn HN. ĐÁNH GIÁ AN TOÀN PHẪU THUẬT NỘI SOI CÓ ROBOT HỖ TRỢ CẮT BÀNG QUANG TẬN GỐC TẠO HÌNH BÀNG QUANG TRỰC VỊ. VMJ [Internet]. 18 Tháng Sáu 2024 [cited 24 Tháng Bảy 2024];539(1B). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9914