1.
Huỳnh TNC, Nguyễn TT Ái, Nguyễn HH, Phạm TNN, Nguyễn TP. NỒNG ĐỘ ACID FOLIC VÀ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ CỦA SẢN PHỤ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. VMJ [Internet]. 18 Tháng Sáu 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];539(1B). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9917