1.
Tô TV, Tô TT, Nguyễn VP, Nguyễn TV, Phạm KAT, Trần TTT, Lê VM. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG ACID URIC MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐỘT QUỴ NÃO CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ. VMJ [Internet]. 18 Tháng Sáu 2024 [cited 21 Tháng Bảy 2024];539(1B). Available at: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/9929