Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ TRÁM XOANG SÂU LOẠI I SỬ DỤNG SILVER DIAMINE FLUORIDE (SDF) VÀ GLASS IONOMER CEMENT (GIC) Ở TRẺ 4-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC GIANG NĂM 2020 – 2021 Download Download PDF