KẾT QUẢ TRÁM XOANG SÂU LOẠI I SỬ DỤNG SILVER DIAMINE FLUORIDE (SDF) VÀ GLASS IONOMER CEMENT (GIC) Ở TRẺ 4-5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC GIANG NĂM 2020 – 2021

Trần Thị Hồng Ngọc1, Trần Thị Mỹ Hạnh1, Nguyễn Thị Thu Hà2, Lê Long Nghĩa1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa Khoa Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét kết quả trám xoang sâu loại I bằng phương pháp trám răng không sang chấn sử dụng Silver diamine fluoride (SDF) và Glass ionomer cement (GIC). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng trên 103 răng hàm sữa có xoang sâu loại I chưa tổn thương tủy ở 29 trẻ 4-5 tuổi tại Trường mầm non Đức Giang từ tháng 10/2020 đến tháng 06/2021. Kết quả nghiên cứu: Trong tổng số 103 răng hàm sữa có xoang sâu loại I: 68,93% xoang sâu mã 5; 31,07% xoang sâu mã số 6 theo phân loại ICDAS đã được điều trị trám răng. Kết quả điều trị sau 3 tháng: tỷ lệ tốt ở các tiêu chí lưu giữ là 90.29%, kín khít là 89,32%, hình thể là 94.17%. Sau 6 tháng: tỷ lệ tốt ở các tiêu chí lưu giữ là 87.38%, kín khít là 83.5%, hình thể là 93.2%. Không có miếng trám nào sâu tái phát sau theo dõi 3 tháng, 6 tháng. 100% trẻ hài lòng khi được điều trị theo phương pháp này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ismail AI, Sohn W, Tellez M, et al. The International Caries Detection and Assessment System (ICDAS): an integrated system for measuring dental caries. Community Dent Oral Epidemiol. 2007;35(3):170-178. doi:10.1111/j.1600-0528.2007.00347.x
2. OäNAL B, Pamir T. The two-year clinical performance of esthetic restorative materials in noncarious cervical lesions. The Journal of the American Dental Association. 2005;136(11):1547-1555. doi:10.14219/jada.archive.2005.0085
3. A.Phonghanyudh, P.Phantumvanit, Y.Songpaisan. Clinical evaluation of three caries removal approaches in primary teeth: A randomised controlled trial. Community Dental Health. 2011:1-6.
4. Kim Sun-Cook. Development of School-based Oral Health Program in Emerging Countries.2014.
5. Zhao IS, Gao SS, Hiraishi N, et al. Mechanisms of silver diamine fluoride on arresting caries: a literature review. Int Dent J. 2018;68(2):67-76. doi:10.1111/idj.12320
6. Đỗ Châu Giang. Kết Quả Trám Xoang Sâu Loại I Bằng Kỹ Thuật Trám Răng Không Sang Chấn Cải Tiến ở Trẻ 5 Tuổi Tại Một Số Trường Mẫu Giáo Hà Nội Năm 2018.; 2018.
7. Bùi Bảo Ngọc (2015), Đánh giá kết quả trám răng không sang chấn trên răng hàm sữa học sinh 7-9 tuổi bằng Fuji VII tại trường Hermann Gmeiner Hà Nội, Khoá luận tốt nghiệp bác sĩ y khoa, trường Đại học Y Hà Nội.
8. Nguyễn Hữu Huynh (2013), Nhận xét thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi của trẻ 3 - 5 tuổi tại Trường mẫu giáo Hữu nghị Việt - Triều Hà Nội năm 2013, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Y Hà Nội.