TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Xuyên

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Đinh Ngọc Sỹ

Lê Gia Vinh

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hoàng Bảo Châu (Chủ tịch Hội đồng)
Trần Quán Anh Đỗ Kim Sơn
Lê Đức Hinh
Tôn Thị Kim Thanh
Nguyễn Văn Hiếu Trần Hữu Thăng
Phạm Gia Khải
Nguyễn Viết Tiến
Phạm Gia Khánh
Nguyễn Khánh Trạch
Phan Thị Phi Phi Lê Ngọc Trọng
Đặng Vạn Phước Đỗ Đức Vân
Trần Quỵ  

 

ỦY VIÊN BAN BIÊN TẬP

Mai Hồng Bàng Nguyễn Đức Hinh
Trương Hồng Sơn
Nguyễn Gia Bình Lê Thị Hợp Võ Tấn Sơn
Vũ Quốc Bình Trần Hậu Khang Lê Ngọc Thành
Hoàng Minh Châu Mai Trọng Khoa Trần Văn Thuấn
Ngô Quý Châu Lương Ngọc Khuê
Công Quyết Thắng
Nguyễn Đức Công Nguyễn Văn Kính
Phạm Minh Thông
Đỗ Tất Cường Trương Thị Xuân Liễu Phạm Văn Thức
Trần Văn Cường Phạm Đức Mục Trịnh Lê Trâm
Bùi Diệu Nguyễn Viết Nhung
Nguyễn Quốc Trung
Trần Trọng Hải Nguyễn Ngọc Quang
Nguyễn Quốc Trường
Trịnh Đình Hải Bùi Đức Phú Trần Diệp Tuấn
Nguyễn Khắc Hiền Nguyễn Tiến Quyết Nguyễn Văn Út
Nguyễn Trần Hiển Đỗ Quyết Nguyễn Lân Việt
  Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Văn Vy

 

BAN THƯ KÝ

Tạ Thị Kim Oanh (Trưởng ban) Huỳnh Anh Lan
Nguyễn Duy Bắc
Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Tiến Dũng