TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Xuyên

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Văn Kính

Nguyễn Viết Nhung

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hoàng Bảo Châu (Chủ tịch Hội đồng)
Trần Quán Anh Đỗ Kim Sơn
Lê Đức Hinh
Tôn Thị Kim Thanh
Nguyễn Văn Hiếu Trần Hữu Thăng
Phạm Gia Khánh
Nguyễn Viết Tiến
Phạm Gia Khải
Nguyễn Khánh Trạch
Phan Thị Phi Phi Lê Ngọc Trọng
Đặng Vạn Phước Đỗ Đức Vân
Trần Quỵ  

 

ỦY VIÊN BAN BIÊN TẬP

Trần Ngọc Ân

Đặng Đức Anh

Mai Hồng Bàng

Ngô Quý Châu

Trần Văn Cường

Trần Hữu Dàng

Trần Bình Giang

Trần Thị Nhị Hà

Trịnh Đình Hải

Lê Trung Hải

Nguyễn Trần Hiển

Lê Thị Hợp

Tống Thị Song Hương

Nguyễn Gia Khánh

Lương Ngọc Khuê

Phạm Đức Mục

Hoàng Thị Bích Ngọc

Bùi Đức Phú

Nguyễn Minh Phương

Nguyễn Huy Quang

Đỗ Quyết

Nguyễn Tiến Quyết

Trương Hồng Sơn

Đinh Ngọc Sỹ

Công Quyết Thắng

Nguyễn Văn Thường

Trần Phan Chung Thủy

Trần Văn Thuấn

Nguyễn Quốc Trường

Ong Thế Viên

Lê Gia Vinh

 

BAN THƯ KÝ

Tạ Thị Kim Oanh (Trưởng ban)

Nguyễn Tiến Dũng

Đặng Thị Mỹ Hạnh