TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Xuyên: Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Ngọc Dung: Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Nguyễn Văn Kính: Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

Nguyễn Viết Nhung: Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hoàng Bảo Châu (Chủ tịch Hội đồng): Nguyên Phó Chủ tịch THYHVN

Trần Quán Anh: Ủy viên BCH THYHVN, nhiệm kỳ 2011-2015

Lê Đức Hinh: Nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam

Nguyễn Văn Hiếu: Ủy viên BCH THYHVN

Phạm Gia Khánh: Chủ tịch Hội Ghép tạng Việt Nam

Phạm Gia Khải: Ủy viên BCH THYHVN

Phan Thị Phi Phi: Nguyên Giám đốc Bệnh viện 1 Liên khu V

Đặng Vạn Phước: Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM

Trần Quỵ: Nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

 Đỗ Kim Sơn: Nguyên Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Tôn Thị Kim Thanh: Nguyên Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương

Trần Hữu Thăng: Nguyên Phó Chủ tịch THYHVN

Nguyễn Viết Tiến: Phó Chủ tịch THYHVN

Nguyễn Khánh Trạch: Nguyên Phó Chủ tịch THYHVN

Lê Ngọc Trọng: Nguyên Phó Chủ tịch THYHVN

Đỗ Đức Vân: Nguyên trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa BV Việt Đức

 

ỦY VIÊN BAN BIÊN TẬP

Trần Ngọc Ân: Nguyên Chủ tịch Hội Thấp khớp học Việt Nam

Đặng Đức Anh: Chủ tịch Hội Y học Dự phòng Việt Nam

Mai Hồng Bàng: Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Ngô Quý Châu: Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam

Trần Văn Cường: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Trần Hữu Dàng: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Trần Bình Giang: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Trần Thị Nhị Hà: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Trịnh Đình Hải: Phó Chủ tịch THYHVN

Lê Trung Hải: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Nguyễn Trần Hiển: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Lê Thị Hợp: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Tống Thị Song Hương: Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng THYHVN

Nguyễn Gia Khánh: Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam

Lương Ngọc Khuê: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Phạm Đức Mục: Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam

Hoàng Thị Bích Ngọc: Chủ tịch Hội Hóa sinh Y học Việt Nam

Bùi Đức Phú: Phó Chủ tịch THYHVN

Nguyễn Minh Phương: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Nguyễn Huy Quang: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Đỗ Quyết: Phó Chủ tịch THYHVN

Nguyễn Tiến Quyết: Nguyên Phó Chủ tịch THYHVN

Trương Hồng Sơn: Phó Tổng Thư ký THYHVN

Đinh Ngọc Sỹ: Nguyên Phó Chủ tịch THYHVN

Công Quyết Thắng: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Nguyễn Văn Thường: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Trần Phan Chung Thủy: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Trần Văn Thuấn: Thứ trưởng Bộ Y tế

Nguyễn Quốc Trường: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Ong Thế Viên: Ủy viên Ban Thường vụ THYHVN

Lê Gia Vinh: Chủ tịch Hội Hình thái học Việt Nam

 

BAN THƯ KÝ

Tạ Thị Kim Oanh (Trưởng ban)

Nguyễn Tiến Dũng

Đặng Thị Mỹ Hạnh