TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Xuyên

 

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Đinh Ngọc Sỹ

Lê Gia Vinh

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Hoàng Bảo Châu (Chủ tịch Hội đồng)
Trần Quán Anh Đỗ Kim Sơn
Lê Đức Hinh
Tôn Thị Kim Thanh
Nguyễn Văn Hiếu Trần Hữu Thăng
Phạm Gia Khải
Nguyễn Viết Tiến
Phạm Gia Khánh
Nguyễn Khánh Trạch
Phan Thị Phi Phi Lê Ngọc Trọng
Đặng Vạn Phước Đỗ Đức Vân
Trần Quỵ Nguyễn Vượng

 

ỦY VIÊN BAN BIÊN TẬP

Nguyễn Quốc Anh Nguyễn Đức Hinh
Trương Hồng Sơn
Mai Hồng Bàng Lê Thị Hợp Võ Tấn Sơn
Nguyễn Gia Bình Trần Hậu Khang Lê Ngọc Thành
Vũ Quốc Bình Mai Trọng Khoa Trần Văn Thuấn
Hoàng Minh Châu Lương Ngọc Khuê
Công Quyết Thắng
Ngô Quý Châu Nguyễn Văn Kính
Phạm Minh Thông
Nguyễn Đức Công Trương Thị Xuân Liễu Phạm Văn Thức
Đỗ Tất Cường Phạm Đức Mục Trịnh Lê Trâm
Trần Văn Cường Nguyễn Viết Nhung
Nguyễn Quốc Trung
Bùi Diệu Nguyễn Ngọc Quang
Nguyễn Quốc Trường
Trần Trọng Hải Bùi Đức Phú Trần Diệp Tuấn
Trịnh Đình Hải Nguyễn Tiến Quyết Nguyễn Văn Út
Nguyễn Khắc Hiền Đỗ Quyết Nguyễn Lân Việt
Nguyễn Trần Hiển Nguyễn Trường Sơn Nguyễn Văn Vy

 

BAN THƯ KÝ

Tạ Thị Kim Oanh (Trưởng ban) Huỳnh Anh Lan
Nguyễn Duy Bắc
Nguyễn Quốc Trường
Nguyễn Tiến Dũng