Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI Download Download PDF