ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG TRUNG BÌNH TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI

Trịnh Lê Huy1, Hoàng Tài Mạnh2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Ung bướu Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật đóng vai trò trong điều trị ung thư trực tràng trung bình. Nghiên cứu được thực hiện với mục đánh giá kết quả sớm sau phẫu thuật ung thư trực tràng trung bình tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 55 bệnh nhânung thư trực tràng (UTTT) trung bình được phẫu thuật cắt đoạn trực tràng tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ năm 2015đến 2020. Kết quả: Độ tuổi trung bình là 61,60. Tỷ lệ nữ/ nam =1,04. 92,7% bệnh nhân vào viện vìđại tiện phân nhầy máu. 89% bệnh nhân được lập lại lưu thông, tất cả đều sử dụng máy nối. 11% bệnh nhân được phẫu thuật Hartmann. Số lượng hạch vét được: 8,60 ± 3,15. Thời gian phẫu thuật trung bình: 109,09 ± 21,69 phút. Thời gian hậu phẫu trung bình: 8,91± 2,26 ngày. Tỷ lệ tai biến trong mổ: 3,6%. Tỷ lệ biến chứng hậu phẫu: 9,1%. Kết luận: Phẫu thuật trong ung thư trực tràng trung bình tại bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được thực hiện an toàn vớitỉ lệ tai biến trong mổ và sau mổ thấp và thời gian nằm viện ngắn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin, 71(3):209-249.
2. Glynne-Jones, R., Wyrwicz, L., Tiret, E., Brown, G., Rödel, C., Cervantes, A., &Arnold, D (2017). Rectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 28, iv22-iv40.
3. Trần Bằng Thống (2008). Nghiên cứu mối liên quan giữa khối u và mứcđộ xâm lấn mạc treo trong ung thư trực tràng, Luận văn thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
4. Võ Tấn Long, Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung và cộng sự (2011). Kết quả sớm của phẫu thuật nội soi cắt đoạn trực tràng nối máy so với mổ mở trong điều trị ung thư trực tràng. Tạp chí YHọcTP.HồChíMinh,15(1), 119-123.
5. Nguyễn Quang Thái, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Nam Thắng (2008). Nghiên cứu kết quả phẫu thuật nội soiđiều trị ung thư trực tràng tạibệnh viện K, Tạp Chí y học Tp. Hồ Chí Minh, 12(4).
6. Nguyễn Văn Hiếu (2002). Kết quả điều trị phẫu thuật của 205 bệnh nhân UTTT tại bệnh viên K từ 1994 - 2000. Hội nghị chuyên đề hậu môn - đại trực tràng, TP. Hồ Chí Minh, 191-208.
7. Trần Tuấn Thành (2014). Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt đoạn và nối máy trong ung thư trực tràng đoạn giữa, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Nguyễn Minh Hải, Lâm Việt Trung (2003). Cắt nối máy trong ung thư trực tràng thấp. Y học TP Hồ Chí Minh, 7(1), 155-161.
9. Nguyễn Hoàng Bắc, Nguyễn Hữu Thịnh, (2008). Phẫu thuật cắttoàn bộ mạc treo trực tràng đánh giá chức năng sau nối thấp tận-tận.Y Học TP. Hồ Chí Minh, 12(4).