Quay trở lại chi tiết bài báo RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN ĐƯỢC LỌC MÁU CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI Tải xuống Tải xuống PDF