Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ THẨM MỸ PHẪU THUẬT TÁI TẠO VÚ BẰNG TÚI ĐỘN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Download Download PDF