KẾT QUẢ THẨM MỸ PHẪU THUẬT TÁI TẠO VÚ BẰNG TÚI ĐỘN VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lê Hồng Quang1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả thẩm mỹ phẫu thuật tái tạo vú bằng túi độn và các yếu tố liên quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu kết hợp tiến cứu trên 51 bệnh nhân ung thư vú được phẫu thuật cắt tuyến vú tiết kiệm da hoặc bảo tồn núm kết hợp đặt túi từ tháng 1/2016 – tháng 10/2019 tại khoa Ngoại Vú bệnh viện K. Kết quả: Điểm thẩm mỹ ở mức đẹp và tốt sau mổ 1 tháng, 1 năm, 2 năm lần lượt là 82,4%; 76,5%; 70,5%. Điểm thẩm mỹ sau mổ giảm theo thời gian. Nhóm xạ trị bổ trợ và có biến chứng bao xơ có điểm thẩm mỹ thấp hơn nhóm không xạ trị và ko có bao xơ (p<0,05). Kết luận: Tái tạo tuyến vú một thì bằng túi độn cho kết quả thẩm mỹ tốt, có sự suy giảm tính thẩm mỹ theo thời gian và nhóm điều trị xạ trị bổ trợ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin, 71(3), 209–249.
2. Tóth D., Varga Z., Sebő É., et al. (2016). Predictive Factors for Positive Margin and the Surgical Learning Curve in Non-Palpable Breast Cancer After Wire-Guided Localization - Prospective Study of 214 Consecutive Patients. Pathol Oncol Res, 22(1), 209–215.
3. Carlson G.W., Losken A., Moore B., et al. (2001). Results of immediate breast reconstruction after skin-sparing mastectomy. Ann Plast Surg, 46(3), 222–228.
4. Mioton L.M., Seth A., Gaido J., et al. (2014). Tracking the aesthetic outcomes of prosthetic breast reconstructions that have complications. Plast Surg (Oakv), 22(2), 70–74.
5. Clough K.B., O’Donoghue J.M., Fitoussi A.D., et al. (2001). Prospective evaluation of late cosmetic results following breast reconstruction: I. Implant reconstruction. Plast Reconstr Surg, 107(7), 1702–1709.
6. McCarthy C.M., Mehrara B.J., Riedel E., et al. (2008). Predicting complications following expander/implant breast reconstruction: an outcomes analysis based on preoperative clinical risk. Plast Reconstr Surg, 121(6), 1886–1892.
7. Seth A.K. and Cordeiro P.G. (2020). Stability of Long-Term Outcomes in Implant-Based Breast Reconstruction: An Evaluation of 12-Year Surgeon- and Patient-Reported Outcomes in 3489 Nonirradiated and Irradiated Implants. Plast Reconstr Surg, 146(3), 474–484.
8. Thomssen C., Balic M., Harbeck N., et al. (2021). St. Gallen/Vienna 2021: A Brief Summary of the Consensus Discussion on Customizing Therapies for Women with Early Breast Cancer. Breast Care, 16(2), 135–143.
9. Ramon Y., Ullmann Y., Moscona R., et al. (1997). Aesthetic results and patient satisfaction with immediate breast reconstruction using tissue expansion: a follow-up study. Plast Reconstr Surg, 99(3), 686–691.