Quay trở lại chi tiết bài báo SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN Ở TRẺ EM BẰNG GÂY TÊ THẦN KINH CHẬU BẸN CHẬU HẠ VỊ VỚI GÂY TÊ KHOANG CÙNG Download Download PDF