SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT THOÁT VỊ BẸN Ở TRẺ EM BẰNG GÂY TÊ THẦN KINH CHẬU BẸN CHẬU HẠ VỊ VỚI GÂY TÊ KHOANG CÙNG

Phạm Quang Minh1, Hoàng Thị Hà2, Lưu Quang Thùy3, Vũ Hoàng Phương1
1 Bộ môn GMHS, Trường đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên
3 Bệnh viện Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 60 bệnh nhi được phẫu thuật thoát vị bẹn. Các bệnh nhân được gây mê Mask thanh quản thường quy, sau đó chia làm 2 nhóm: Nhóm I gây tê khoang cùng dựa theo mốc giải phẫu bằng Levobupivacain 0.2%, 0.8ml/kg. Nhóm II gây tê chậu bẹn chậu hạ vị dưới hướng dẫn của siêu âm bằng Levobupivacain 0.2%, 0,3ml/kg. Chất lượng tê theo Gunter ở mức tốt là 90% đối với nhóm I và 86,7% đối với nhóm II; thời gian giảm đau sau mổ ở nhóm I là 324 phút, nhóm II là 312 phút, sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. Ngay sau khi tỉnh, 100% bệnh nhân nhóm II vận động được ở mức M0. 30 phút sau khi tỉnh 2 bn ở nhóm I (6.7%) chưa hồi phục vận động hoàn toàn. Các tác dụng không mong muốn của 2 nhóm đều thấp và không nguy hiểm. Kết luận: nhóm gây tê chậu bẹn chậu hạ vị dưới hướng dẫn của siêu âm có hiệu quả giảm đau sau mổ tốt tương đương với nhóm gây tê khoang cùng, thời gian phục hồi vận động ngắn hơn và lượng thuốc tê sử dụng ít hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Martinoli C. Imaging of the peripheral nerves. Seminars in musculoskeletal radiology. 2010;14(5):461-462.
2. Willschke H, Marhofer P, Bösenberg A, et al. Ultrasonography for ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks in children. 2005;95(2):226-230.
3. Willschke H, Marhofer P, Bösenberg A, et al. Ultrasonography for ilioinguinal/iliohypogastric nerve blocks in children†. BJA: British Journal of Anaesthesia. 2005;95(2):226-230.
4. Abdellatif AA. Ultrasound-guided ilioinguinal/ iliohypogastric nerve blocks versus caudal block for postoperative analgesia in children undergoing unilateral groin surgery. Saudi J Anaesth. 2012;6(4):367-372.
5. Yang L, Xu Y, Wang Z, Zhang W. Application of Ultrasound-Guided Ilioinguinal/Iliohypogastric Nerve Block in Pediatric Same-Day Surgery. Indian J Surg. 2015;77(6):512-516.
6. Takasaki M, Dohi S, Kawabata Y, Takahashi T. Dosage of lidocaine for caudal anesthesia in infants and children. Anesthesiology. 1977;47(6):527-529.
7. Breschan C, Jost R, Krumpholz R, et al. A prospective study comparing the analgesic efficacy of levobupivacaine, ropivacaine and bupivacaine in pediatric patients undergoing caudal blockade. Paediatr Anaesth. 2005;15(4):301-306.
8. Bùi Thị Thanh. Nghiên cứu gây tê khoang cùng bằng hỗn hợp levobupivacain và sufentanil trong các phẫu thuật vùng dưới rốn ở trẻ em. Học viện quân y. 2015.