Quay trở lại chi tiết bài báo PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN TÁI PHÁT, DI CĂN ĐIỀU TRỊ BƯỚC MỘT PHÁC ĐỒ CISPLATIN-ETOPOSIDE Tải xuống Tải xuống PDF