Quay trở lại chi tiết bài báo GIÁ TRỊ ĐIỆN DẪN SUẤT NIÊM MẠC Ở BỆNH NHÂN BARRETT THỰC QUẢN TRÊN NỘI SOI Tải xuống Tải xuống PDF