Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TÀN NHANG BẰNG LASER PICO GIÂY ND: YAG BƯỚC SÓNG 532NM Tải xuống Tải xuống PDF