Quay trở lại chi tiết bài báo ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN SỰ CO GEL COLLAGEN CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI Tải xuống Tải xuống PDF