Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8 Tải xuống Tải xuống PDF