KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẪU THUẬT LICHTENSTEIN TẠI BỆNH VIỆN 19-8

Trần Nam Long 1,, Hoàng Mạnh An 2
1 Bệnh viện 198 – Bộ Công an
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp phẫu thuật Lichtenstein tại bệnh viện 19-8. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu, mô tả cắt ngang, không có nhóm chứng trên 90 bệnh nhân được chẩn đoán xác định thoát vị bẹn, được điều trị bằng phương pháp Lichtenstein tại Bệnh viện 19-8 – Bộ Công an từ tháng 05 năm 2014 đến tháng 05 năm 2019. Kết quả: Tuổi trung bình 56,58 ± 19,08 tuổi. Tất cả là nam giới. Thoát vị bẹn bên trái, bên phải và hai bên lần lượt là 33,4%; 63,3% và 3,3%. Thoát vị bẹn trực tiếp 18,3% và gián tiếp 81,7%. Thoát vị bẹn nguyên phát 84,4% và tái phát 15,6%. Thời gian mổ trung bình 58,94 ± 14,38 phút. Không có tai biến do vô cảm và tai biến trong mổ. Sau mổ có 1 trường hợp nhiễm khuẩn vết mổ được điều trị ổn định. Số ngày nằm viện sau mổ trung bình là 7,13 ± 2,82 ngày. Đánh giá kết quả sớm: tốt 98,9%; trung bình 1,1%. Thời gian trở lại lao động trung bình là 29,75 ± 7,30 ngày. Đánh giá kết quả muộn: tốt 88,9%; trung bình 8,9% và kém 2,2% (02 trường hợp tái phát). Kết luận: Điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp phẫu thuật Lichtenstein cho thời gian mổ chấp nhận được, thời gian nằm viện sau mổ ngắn, ít đau, tỷ lệ xuất hiện các biến chứng thấp, tỷ lệ tái phát thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vương Thừa Đức (2003), "Kết quả lâu dài của kỹ thuật Shouldice trong điều trị thoát vị bẹn", Y học TP. Hồ Chí Minh, 7(1), tr. 181 - 186.
2. M. Kurzer, P. A. Belsham and A. E. Kark (2003) The Lichtenstein repair for groin hernias. Surg Clin North Am, 83 (5), pp. 1099-1117.
3. Nguyễn Văn Hương (2014), "Đánh giá kết quả phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt tại bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An", Y học thực hành. 907(3), tr. 65 - 69.
4. Nguyễn Minh Trọng (2008), “Nghiên cứu kỹ thuật và kết quả điều trị của phương pháp Shouldice cải biên trong điều trị thoát vị bẹn ở người lớn”, Luận văn thạc sĩ y học, Học Viện Quân Y.
5. Phạm Hữu Thông, Đỗ Đình Công, Phạm Tôn Ngọc Vũ (2010), "Kết quả phẫu thuật nội soi ngoài phúc mạc điều trị thoát vị bẹn dưới gây tê tủy sống và gây mê", Y học TP. Hồ Chí Minh. 14(1), tr. 134 - 139.
6. Nguyễn Đoàn Văn Phú (2015), “Nghiên cứu ứng dụng điều trị phẫu thuật thoát vị bện bằng tấm lưới nhân tạo có nút (MESH-PLUG”), Luận án tiến sỹ y học, Đại học Y Dược Huế.
7. Salman (2011) A. H., “Analysis of tension free (Mesh plug and patch) inguinal hernia repair”. Iraqi J. Med, 2, pp. 138-146.
8. Nguyễn Văn Liễu (2004), Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật Shouldice trong điều trị thoát vị bẹn, Luận án tiến sỹ y học, Học Viện Quân Y.
9. Vương Thừa Đức (2004) Ứng dụng kỹ thuật Lichtenstein trong điều trị thoát vị bẹn. Y học TP. Hồ Chí Minh, 8 (1), tr. 485 - 493.
10. Bringman S., Ramel S., Heikkinen T. J. et al (2003), “Tension-free inguinal hernia repair: TEP versus mesh-plug versus Lichtenstein: a prospective randomized controlled trial”. Ann Surg, 237 (1), pp. 142-147.