Quay trở lại chi tiết bài báo GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG Tải xuống Tải xuống PDF