GIÁ TRỊ CỦA SINH THIẾT TỨC THÌ VÙNG RÌA TRONG PHẪU THUẬT UNG THƯ HẠ HỌNG

Nguyễn Văn Trường 1,, Tống Xuân Thắng2
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của ung thư hạ họng (UTHH) có chỉ định phẫu thuật, Đối chiếu giữa kết quả của sinh thiết tức thì với tổn thương đại thể để rút kinh nghiệm trong phẫu thuật. Đối tượng và phương pháp: Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang. Đối tượng gồm 54 bệnh nhân được chẩn đoán UTHH và được can thiệp phẫu thuật tại bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Uơng từ tháng 05/2022 đến 06/2023 có kết quả MBH trước mổ và làm xét nghiệm Sinh thiết tức thì (STTT) vùng rìa trong lúc mổ. Kết quả: tuổi trung bình 62,1 tuổi. Vị trí u gặp nhiều nhất ở xoang lê 87,0%. Tổn thương thể sùi 74,1%. Bệnh nhân đến khám phần lớn ở giai đoạn muộn 3,4 với 40 trường hợp (74,1%). Trong 209 mẫu làm STTT có 15 mẫu cho kết quả dương tính (DT) chiếm 7,2%  trong đó tỷ lệ mẫu MBH vùng rìa DT ở nhóm cắt diện cắt cách u ≤ 1cm là 11/209 mẫu  (5,3%), nhóm cắt diện cắt cách u 1,2 – 1,5cm là 4/209 (1,9%) Những mẫu cắt diện cắt cách u > 1,5cm tất cả đều âm tính (AT). Kết luận: UTHH vị trí tổn thương hay gặp nhất là xoang lê, hình thái khối u hay gặp nhất là thể sùi đơn thuần. MBH chủ yếu là ung thư biểu mô tế bào vảy. STTT là phương pháp hiệu quả, có vai trò rất quan trọng giúp định hướng cho các phẫu thuật viên ngay trong phẫu thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Habib A (2018). "Management of advanced hypopharyngeal carcinoma: systematic review of survival following surgical and nonsurgical treatments". J Laryngol Ot
2. Nguyễn Đình Phúc (2009). "Tổng kết 1030 bệnh nhân của 54 năm 1955 - 2008 tại bệnh viện TMH TW". Tạp chí Y học Việt Nam, 359(2), 8-12.
3. Nguyễn Như Ước (2019). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cắt lớp vi tính và mối liên quan của một số yếu tố tiên lượng với kết quả điều trị của ung thư hạ họng. Luận văn tiến sỹ Y học, Đại học Y Hà Nội.
4. Deng X.Y, Su Y, Zheng L et al. (2009). "Regional invasion of hypopharyngeal carcinoma base on CT--a report of 65 cases". Chinese journal of cancer, 28(6), 647-651
5. Trần Phan Chung Thủy và cộng sự (2020). Vai trò của sinh thiết tức thì trong phẫu thuật laser vi phẫu qua đượng miệng điều trị ung thư thanh quản tầng thanh môn giai đoạn sớm tại BV Tai mũi họng Tp HCM.Tạp chí Tai Mũi Họng Việt Nam 65-47 (1), 21-28
6. Nguyễn Thị Huệ (2018). Đánh giá giá trị của sinh thiết tức thì vùng rìa trong phẫu thuật bảo tồn ung thư biểu mô vảy thanh quản. Luận văn thạc sỹ y học, Đại học Y Hà Nội
7. Juloori A, Koyfman SA, Geiger JL et al. (2018). "Definitive Chemoradiation in Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Hypopharynx: Long-term Outcomes and Toxicity". Anticancer Res, 38(6), 3543-3549
8. N. Matar, M. Ren=macle, M. Nollevaux et al (2008). “Reliability of flozen section analysis in transoral laser microsurgery of upper acrodigestive tract advanced malignant tumors”. Int. J. Phonosurg. Laryngol 1, 44-46
9. Ngô Thị Minh Hạnh và cộng sự (2013). Giá trị của sinh thiết cắt lạnh trong phẫu thuật. Y học TP. Hồ Chí Minh, 17(3), 101-107
10. Đ. T. Căn và CS (2001). Giá trị của chẩn đoán sinh thiết tức thì qua nghiên cứu 1917 trường hợp tại bệnh viện K Hà Nội. Y học TP. Hồ Chí Minh, 5(4), 9-13