Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM NỒNG ĐỘ ALBUMIN HUYẾT THANH TẠI THỜI ĐIỂM NHẬP VIỆN TRÊN BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN Tải xuống Tải xuống PDF