Quay trở lại chi tiết bài báo KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ DẠ DÀY BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI HOÀN TOÀN CẮT DẠ DÀY, NẠO VÉT HẠCH D2, LẬP LẠI LƯU THÔNG TIÊU HÓA KIỂU CHỮ Y TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI Tải xuống Tải xuống PDF